Sociální služby

„Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.“  Konfucius


Sociální služby jsou souborem činností zajišťujícím pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Obecné informace o sociálních službách naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociální věcí.

 

Sociální služby lze vyhledávat pomocí následujících elektronických katalogů:

 

Dále je možno navštívit webové stránky poskytovatelů sociálních služeb, např.: