Sociální služby

Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.“

Konfucius

Sociální služby jsou souborem činností zajišťujícím pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Obecné informace o sociálních službách naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociální věcí.

Sociální služby lze vyhledávat pomocí následujících elektronických katalogů:

Dále je možno navštívit přímo webové stránky poskytovatelů sociálních služeb v regionu: