Ambulance vývojové diagnostiky

Ambulance vývojové diagnostiky se zaměřuje na diagnostiku a podpůrnou psychologickou péči u dětí od narození (1 měsíce) do věku 3 let, včetně podpory a edukace rodičů. Ambulance úzce spolupracuje s neonatologickou ambulancí, dětskou neurologickou ambulancí a dalšími odbornými ambulancemi podílejícími se na péči o rizikové novorozence v rámci Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Péči v této ambulanci zajišťuje Mgr. Marta Beníčková, provoz je vždy v pondělí dle objednávek.