Ambulance vývojové diagnostiky

Ambulance vývojové diagnostiky se zaměřuje na diagnostiku a podpůrnou psychologickou péči u dětí od narození (1 měsíce) do věku 3 let. Ambulance úzce spolupracuje s neonatologickou ambulancí, dětskou neurologickou ambulancí a dalšími odbornými ambulancemi podílejícími se na péči o rizikové novorozence.

Péči v této ambulanci zajišťuje Mgr. Marta Beníčková, provoz je vždy v pondělí na základě objednávek (tel. 572 529 852).