Ambulance vývojové diagnostiky

Ambulance vývojové diagnostiky poskytuje … Bude doplněno!

Péči v této ambulanci zajišťuje Mgr. Marta Beníčková.