O nás

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z kapacitních důvodů aktuálně nepřijímáme pacienty do psychoterapeutické péče.

Při nedostupnosti péče využijte následující odkaz či kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k množství požadavků týkajících se psychologické péče Vás žádáme o dodržování stanovených termínů objednání. V případě opakovaného nedodržení stanoveného termínu bez předchozí omluvy nebudou další termíny stanoveny. V okamžiku, kdy se nedostavíte na první stanovený termín vyšetření bez předchozí omluvy, budou další termíny automaticky zrušeny. Děkujeme za pochopení!

Ambulance klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a.s. zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace.

Součástí nabídky služeb je ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a ambulance kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Ambulance se nacházejí v budově G („stará interna“).
Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 (podrobněji viz Mgr. BeníčkováMgr. Vávra).
Veškerá péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění – nepřijímáme pacienty na přímou úhradu.
Do ambulance je nutno se předem objednat (telefonicky, e-mailem či osobně).

Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a rovněž poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Smluvní vztahy máme navázány s následujícími pojišťovnami: VZP, ZP MV ČR, RBP, ČPZP, VOZP, ZP Škoda a OZP.