O nás

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z kapacitních důvodů aktuálně nepřijímáme pacienty do psychoterapeutické péče.

Při nedostupnosti péče využijte následující odkaz či kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k množství požadavků týkajících se psychologické péče Vás žádáme o dodržování stanovených termínů objednání. V případě opakovaného nedodržení stanoveného termínu bez předchozí omluvy nebudou další termíny stanoveny. V okamžiku, kdy se nedostavíte na první stanovený termín vyšetření bez předchozí omluvy, budou další termíny automaticky zrušeny. Děkujeme za pochopení!

Ambulance klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a.s. zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace.

Součástí ambulance klinické psychologie je specializovaná ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Ambulance se nacházejí v budově G.
Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 (viz Mgr. Beníčková, Mgr. VávraMgr. Bc. Petrová).
Veškerá péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění – nepřijímáme pacienty na přímou úhradu.

Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a rovněž poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Smluvní vztahy máme navázány s následujícími pojišťovnami: VZP, ZP MV ČR, RBP, ČPZP, VOZP, ZP Škoda a OZP.