Oddělení klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a.s. zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů.

Součástí oddělení je specializovaná ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a pracoviště kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Ambulance se nacházejí v budově F.
Provozní doba ambulancí je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 (viz Mgr. Beníčková, Mgr. VávraMgr. Bc. Petrová).

Smluvní vztahy máme navázány s následujícími pojišťovnami: VZP, ZP MV ČR, RBP, ČPZP, VOZP, ZP Škoda a OZP.

Oddělení je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a rovněž poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Ambulantní péče může být odmítnuta v souladu se zákonem, pokud by přijetím pacienta do ambulantní péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení ambulance nebo by pacient hrubým způsobem porušoval léčebný režim či zásadním způsobem odmítal spolupráci.