Mgr. Ondřej Vávra

psycholog ve zdravotnictví


O mně

Narodil jsem se v Uherském Hradišti, kde jsem absolvoval povinnou školní docházku a tamní gymnázium. Psychologii jsem vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu svých studií jsem se zajímal a nadále zajímám o oblast lidské spirituality, psychoterapii, psychodiagnostiku a klinickou psychologii. Absolvoval jsem řadu odborných stáží a působil jako dobrovolník v neziskových organizacích. Odborné vzdělání si rozšiřuji účastí na tuzemských i zahraničních konferencích. Jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Od roku 2017 pracuji v ambulanci klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a vyučuji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.


Odborné vzdělání

2017-dosud

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

2017-dosud

Univerzita Palackého v Olomouci
doktorské studium, obor klinická psychologie

2017-dosud

Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2012-2017

Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářské a navazující magisterské studium, obor psychologie


Pracovní zkušenosti

2017-dosud

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Ústav zdravotnických věd

2017-dosud

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Ambulance klinické psychologie


Členství v odborných organizacích a společnostech

Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.


Odkazy

ResearchGate

Známý lékař