Mgr. Ondřej Vávra

psycholog ve zdravotnictví


AmbulanceKonzilia na odděleních
Pondělí7:00-12:00 12:00-15:30
Úterýneordinuje7:00-15:30
Středa7:00-15:30 po domluvě
Čtvrtekneordinuje7:00-15:30
Pátek7:00-15:30 po domluvě

O mně

Ondřej Vávra se narodil v Uherském Hradišti, kde absolvoval povinnou školní docházku a tamní gymnázium. Psychologii vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu svých studií se zajímal a nadále zajímá o oblast lidské spirituality, psychoterapii, psychodiagnostiku a klinickou psychologii. Absolvoval řadu odborných stáží a působil jako dobrovolník v neziskových organizacích. Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Od roku 2017 pracuje v ambulanci klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a vyučuje psychologii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci specializačního vzdělávání absolvoval stáže v Psychiatrické nemocnici Brno a Vojenské nemocnici Olomouc.


Odborné vzdělání

2017-dosud

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

2017-dosud

Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2016-2017

Univerzita Palackého v Olomouci
akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2012-2017

Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářské a navazující magisterské studium, obor psychologie


Pracovní zkušenosti

2017-dosud

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Ústav zdravotnických věd
– asistent

2017-dosud

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Ambulance klinické psychologie – psycholog ve zdravotnictví


Kurzy a semináře

Základní kurz v Rorschachově metodě, Institut klinické psychologie, z.s. (probíhající)
Vývojová psychopatologie, Institut klinické psychologie, z.s.
MMPI-2, Hogrefe-Testcentrum, s.r.o.
WAIS-III pro pokročilé uživatele, Hogrefe-Testcentrum, s.r.o.
WAIS-III pro začínající uživatele, Hogrefe-Testcentrum, s.r.o.


Praxe a stáže

Vojenská nemocnice Olomouc (Oddělení klinické psychologie, psychiatrické oddělení a středisko sekundární prevence a léčby závislostí)
Psychiatrická nemocnice Brno (Oddělení pro léčbu návykových nemocí – stanice 19)


Členství v odborných organizacích a společnostech

Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.

Českomoravská psychologická společnost, z.s.