Mgr. Ondřej Vávra

psycholog ve zdravotnictví


O mně

Narodil jsem se v Uherském Hradišti, kde jsem absolvoval povinnou školní docházku a tamní gymnázium. Dále mé kroky směřovaly na Katedru psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu svých studií jsem se zajímal a nadále zajímám o oblasti lidské spirituality, psychoterapii, psychodiagnostiku a klinickou psychologii. Absolvoval jsem řadu odborných stáží a působil jako dobrovolník v neziskových organizacích. Odborné vzdělání si rozšiřuji účastí na tuzemských i zahraničních konferencích. V současné době jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze u Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství a studentem doktorského studijního programu oboru klinická psychologie na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuji v psychologické ambulanci Uherskohradišťské nemocnice, a.s. a vyučuji psychologii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jsem zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.


Odborné vzdělání

2017-dosud

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

2017-dosud

Univerzita Palackého v Olomouci

doktorské studium, obor klinická psychologie

2017-dosud

Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství

psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2012-2017

Univerzita Palackého v Olomouci

bakalářské a navazující magisterské studium, obor psychologie


Pracovní zkušenosti

2017-dosud

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Ústav zdravotnických věd

asistent

2017-dosud

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Ambulance klinické psychologie

psycholog ve zdravotnictví


Členství v odborných organizacích a společnostech

Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.


Odkazy

ResearchGate

Známý lékař