Odborné praxe a stáže

Ambulance klinické psychologie poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Postup zajištění praxe

Termín stáže je nutné domluvit s vedoucím pracovníkem ambulance (e-mailem, telefonicky či osobně) a následně postupovat dle obecných podmínek pro realizaci praxí a stáží v Uherskohradišťské nemocnici.

Podmínky praxe

Pro realizaci praxe v rámci vysokoškolského studia je nutné, aby se student orientoval v základních psychodiagnostických metodách (Neuropsychologická baterie PCP, Wechslerovy škály a další) a měl zkušenost s přímou prací s klientem (diagnostickou a intervenční).