Odborné praxe

V naší ambulanci poskytujeme odborné praxe studentům studijního oboru psychologie se zkušeností s psychodiagnostikou a prací s pacientem. Praxe se řídí obecnými pravidly pro realizaci praxí a stáží v Uherskohradišťské nemocnici a.s., které naleznete zde. Na konkrétním termínu stáže je vždy nutné se předem domluvit přímo s námi prostřednictvím e-mailu či telefonicky a následně podat oficiální žádost dle instrukcí na webových stránkách nemocnice.

Pracoviště není vhodné pro realizaci první (úvodní) praxe či stáže. Je nutné, aby se student orientoval v základních psychodiagnostických metodách (Neuropsychologická baterie PCP, Wechslerovy škály) a měl zkušenost z kontaktu s pacientem.