Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace zajišťuje rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí (paměti, pozornosti) u pacientů hospitalizovaných v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Péče je určena pacientům hospitalizovaným na neurologickém oddělení a oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny.