Kognitivní rehabilitace

V rámci naší ambulance působí pracovník kognitivní rehabilitace, který zajišťuje rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí (paměti, pozornosti) u pacientů hospitalizovaných v Uherskohradišťské nemocnici.

Péče je určena primárně pacientům hospitalizovaným na neurologickém oddělení a oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny.