Psychologie

Jsem přesvědčen, že neexistuje situace, která by v sobě nezahrnovala nějaký možný smysl.“

Viktor E. Frankl

Psychologie je vědní disciplína, která se zabývá prožíváním a chováním jedinců, jejich duševním zdravím a s ním spojenými aspekty lidského života.

Z hlediska odborného vzdělání je psychologem absolvent magisterského (resp. bakalářského a navazujícího magisterského) oboru psychologie.

V praxi se nejčastěji setkáváme s psychology poradenskými a klinickými, potažmo psychoterapeuty. V psychologii však existuje řada specializovaných oborů zaměřujících se na specifické oblasti lidského života a činnosti (školní psychologie, dopravní psychologie a další) a rovněž řada oborů teoretických, akademických.

Poradenská psychologie má charakter konzultací v oblasti školní, manželské, rodinné, párové, profesní a dalších.

Klinická psychologie je součástí zdravotní péče. Psycholog se stává klinickým psychologem po absolvování pětiletého specializačního vzdělávání a úspěšném složení atestační zkoušky, kterému předchází absolvování kurzu Psycholog ve zdravotnictví, jenž ho opravňuje k výkonu profese v tomto odvětví.

O psychoterapii pojednává samostatná stránka.

V této sekci naleznete kontakty na psychologické ambulancepsychologická zařízení.