Psychologie

„Jsem přesvědčen, že neexistuje situace, která by v sobě nezahrnovala nějaký možný smysl.“  Viktor E. Frankl


Psychologie je vědní disciplína, která se zabývá prožíváním a chováním jedinců, jejich duševním zdravím a s ním spojenými aspekty lidského života.

Z hlediska odborného vzdělání je psychologem absolvent magisterského oboru psychologie.

V praxi se nejčastěji setkáváme s psychology poradenskými a klinickými či psychoterapeuty, avšak existuje řada specializovaných oborů zaměřujících se na specifické oblasti lidského života a činnosti (např. školní psychologie, dopravní psychologie či psychologie práce a organizace) a rovněž řada oborů vědeckých, akademických či teoretických (např. psychologie náboženství či psychologie osobnosti).

Poradenská psychologie má charakter konzultací v oblasti školní, manželské, rodinné, párové, profesní a dalších.

Klinická psychologie je součástí zdravotní péče. Psycholog se stává klinickým psychologem po absolvování pětiletého specializačního vzdělávání a úspěšném složení atestační zkoušky, kterému předchází absolvování kurzu Psycholog ve zdravotnictví, jenž ho opravňuje k výkonu profese v tomto odvětví.

O psychoterapii pojednává samostatná stránka.

 

V této sekci naleznete: