Psychiatrická zařízení

Při akutní psychické krizi lze využít nepřetržitých služeb Krizového centra Fakultní nemocnice Brno, viz odkaz.

Zlínský kraj

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Centrum duševního zdraví Charity Uherské Hradiště

Jihomoravský kraj

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrické oddělení Nemocnice Znojmo

Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno

Olomoucký kraj

Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc

Psychiatrická léčebna Šternberk

Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc