Psychologická péče

Ambulance klinické psychologie poskytuje klinicko-psychologickou péči ambulantním pacientům a pacientům hospitalizovaným na jednotlivých odděleních Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Ambulantní péče je, s výjimkou ambulance vývojové diagnostiky, určena pro dospělou populaci (nad 18 let věku).

Poskytovaná péče zahrnuje psychologická vyšetření, krizové a specifické psychologické intervence a psychoterapeutickou péči. Více k psychologickému vyšetření naleznete níže.

Součástí poskytované péče u hospitalizovaných pacientů na neurologickém oddělení a oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny jsou služby ambulance kognitivní rehabilitace.

Vedle naší ambulance působí v regionu další kolegové, na něž naleznete kontakty zde.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření je určeno např. ke zhodnocení aktuální úrovně kognitivních funkcí (paměti, pozornosti a dalších), osobnosti či intelektových schopností. Může být nápomocno při diagnostice a porozumění psychickému stavu pacienta a způsobům jeho fungování. Důvodem k vyšetření mohou být též zdravotní stavy vyžadující psychologické posouzení (předoperační vyšetření u bariatrických operací a transplantací či zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel).

K psychologickému vyšetření odesílá pacienta praktický lékař nebo lékař odborné ambulance, nejčastěji neurolog či psychiatr.

K psychologickému vyšetření je nutné s sebou přinést žádanku odesílajícího lékaře, dostupné zprávy z vyšetření (zejména z odbornosti psychologie, psychiatrie a neurologie) a kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko).