O nás

Ambulance klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a.s. zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace.

Součástí ambulance klinické psychologie je specializovaná ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Ambulance se nacházejí v budově G.
Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 (viz Mgr. Beníčková, Mgr. VávraMgr. Bc. Petrová).
Veškerá péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění – nepřijímáme pacienty na přímou úhradu.
Pacienti jsou přijímáni výhradně na základě objednání.

Ambulantní péče může být odmítnuta v souladu se zákonem, zejména pokud by přijetím pacienta do ambulantní péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení ambulance, nebo by pacient hrubým způsobem porušoval léčebný režim či zásadním způsobem odmítal spolupráci.

Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a rovněž poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Smluvní vztahy máme navázány s následujícími pojišťovnami: VZP, ZP MV ČR, RBP, ČPZP, VOZP, ZP Škoda a OZP.