Mgr. Ondřej Vávra

Ordinační doba
Pondělí7:00-15:30
Úterý7:00-15:30
Středa7:00-15:30
Čtvrtekkonzilia na odděleních
Pátekkonzilia na odděleních
Odborné vzdělání

2023-dosud I Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie

2017-dosud I Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2017-2023 I Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie (atestace)

2016-2017 I Univerzita Palackého v Olomouci
akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2012-2017 I Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářské a navazující magisterské studium, obor psychologie

Pracovní zkušenosti

2022-dosud I Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
externí pedagog

2017-dosud I Uherskohradišťská nemocnice a.s., Ambulance klinické psychologie
klinický psycholog

2017-2022 I Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
akademický pracovník – asistent

Kurzy a semináře

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví I Hraniční porucha osobnosti – obecné principy léčby a přehled současných psychoterapeutických přístupů
Institut klinické psychologie, z.s. I Certifikovaný kurz MMPI-2
Institut klinické psychologie, z.s. I Certifikovaný Základní kurz v Rorschachově metodě
Institut klinické psychologie, z.s. I Vývojová psychopatologie
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I MMPI-2
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I WAIS-III pro pokročilé uživatele
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I WAIS-III pro začínající uživatele

Praxe a stáže

Fakultní nemocnice Olomouc I Dětská klinika, Oddělení klinické psychologie
Fakultní nemocnice Brno I Neonatologické oddělení, Ambulance dětské klinické psychologie
Vojenská nemocnice Olomouc I Oddělení klinické psychologie, Psychiatrické oddělení a Středisko sekundární prevence a léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Brno I Oddělení pro léčbu návykových nemocí – stanice 19

Členství v odborných organizacích a společnostech

Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.
Českomoravská psychologická společnost, z.s.