Mgr. Ondřej Vávra

Ordinančí doba Doplňující informace
Pondělí7:00-15:30
Úterý7:00-15:30
Středa7:00-15:30
Čtvrtekkonzilia na odděleních
Pátekkonzilia na odděleních
O mně

Ondřej Vávra se narodil v Uherském Hradišti, kde absolvoval povinnou školní docházku a tamní gymnázium. Psychologii vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu svých studií se zajímal a nadále zajímá o oblast spirituality, psychoterapii, psychodiagnostiku a klinickou psychologii. Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Působí v ambulanci klinické psychologie Uherskohradišťské nemocnice a.s. a dříve vyučoval psychologii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako externista přednáší i na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Odborné vzdělání

2017-dosud I Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

2017-dosud I Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

2016-2017 I Univerzita Palackého v Olomouci
akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

2012-2017 I Univerzita Palackého v Olomouci
bakalářské a navazující magisterské studium, obor psychologie

Pracovní zkušenosti

2017-dosud I Uherskohradišťská nemocnice a.s., Ambulance klinické psychologie
psycholog ve zdravotnictví

2017-2022 I Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
asistent

Kurzy a semináře

Institut klinické psychologie, z.s. I Certifikovaný kurz MMPI-2 (probíhající)
Institut klinické psychologie, z.s. I Certifikovaný Základní kurz v Rorschachově metodě
Institut klinické psychologie, z.s. I Vývojová psychopatologie I-IV
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I MMPI-2
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I WAIS-III pro pokročilé uživatele
Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. I WAIS-III pro začínající uživatele

Praxe a stáže

Fakultní nemocnice Olomouc (Oddělení klinické psychologie – Dětská klinika)
Fakultní nemocnice Brno (Neonatologické oddělení – Ambulance dětské klinické psychologie)
Vojenská nemocnice Olomouc (Oddělení klinické psychologie, psychiatrické oddělení a středisko sekundární prevence a léčby závislostí)
Psychiatrická nemocnice Brno (Oddělení pro léčbu návykových nemocí – stanice 19)

Členství v odborných organizacích a společnostech

Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.
Českomoravská psychologická společnost, z.s.