Psychoterapie

„Šťastnými se můžeme stát jen tehdy, když změníme sami sebe, nikoli své okolí.“  Laurent Gounelle


Psychoterapie bývá definována jako léčebné působení psychologickými, respektive psychoterapeutickými prostředky, zejména pak slovem a terapeutickým vztahem.

Psychoterapeutem je absolvent akreditovaného psychoterapeutického výcviku určitého směru, vzděláním zpravidla psycholog či psychiatr.

Seznam akreditovaných psychoterapeutických výcviků naleznete na webových stránkách České psychoterapeutické společnosti.

V praxi se lze setkat s psychoterapií poskytovanou za přímou úhradu a psychoterapií hrazenou ze zdravotního pojištění. V prvním případě je často výhodou kratší objednací doba, přičemž cena za hodinu psychoterapie se orientačně pohybuje mezi 500 až 800 Kč, ale i výše. V druhém případě, psychoterapie hrazené ze zdravotního pojištění, je nutné doporučení ošetřujícího, respektive obvodního lékaře a objednání se u psychoterapeuta, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Na internetu lze nalézt řadu rad, jak správně vybrat psychoterapeuta. Základně lze uvést alespoň následující:

  • psychoterapeut by měl mít absolvovaný psychoterapeutický výcvik či být jeho frekventantem
  • psychoterapeut by měl být vzděláním nejlépe psycholog či lékař – psychiatr