Psychoterapie

Šťastnými se můžeme stát jen tehdy, když změníme sami sebe, nikoli své okolí.“

Laurent Gounelle

Psychoterapie bývá definována jako léčebné působení psychologickými, respektive psychoterapeutickými prostředky, zejména pak slovem a terapeutickým vztahem.

V praxi se lze setkat s psychoterapeutickou péčí poskytovanou za přímou úhradu a psychoterapií hrazenou ze zdravotního pojištění. V prvním případě je často výhodou kratší objednací doba, přičemž cena za hodinu psychoterapie se orientačně pohybuje mezi 600 až 1 000 Kč, ale i výše. V druhém případě, psychoterapie hrazené ze zdravotního pojištění, je nutné doporučení ošetřujícího, respektive obvodního lékaře a objednání se u psychoterapeuta, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Na internetu lze nalézt řadu rad, jak správně vybrat psychoterapeuta. Základně lze uvést alespoň dvě následující:

  • Psychoterapeut by měl mít absolvovaný psychoterapeutický výcvik či být jeho frekventantem
  • Psychoterapeut by měl být vzděláním nejlépe psycholog či lékař – psychiatr