Informační brožury

Níže naleznete informační brožury pro pacienty, jejich příbuzné a pečující osoby.

 

Pro pacienty


Deprese

Deprese u žen

Deprese v perimenopauze

Generalizovaná úzkostní porucha

Moderní antidepresiva

Obsedantně-kompulzivní porucha

Panická porucha

Schizofrenie

Sociální fobie

Závislost na alkoholu

 

Pro příbuzné a pečující osoby


Alzheimerova nemoc v rodině

Pacient s Alzheimerovou nemocí

Paní Anežka má demenci

Pohybové aktivity pro pacienty s demencí

Sociální aspekty péče o nemocného s demencí

Sociální aspekty péče o osobu s Alzheimerovou nemocí

Výživa osob s Alzheimerovou nemocí

 

Pracovní sešity


Cvičte si svůj mozek (nízká obtížnost)

Cvičte si svůj mozek (střední obtížnost)

Cvičte si svůj mozek (vyšší obtížnost)

Cvičte si svůj mozek I

Cvičte si svůj mozek II

Cvičte si svůj mozek III


Další informační brožury naleznete na webových stránkách nakladatelství Maxdorf.