Informační brožury

Níže naleznete informační brožury pro pacienty, jejich příbuzné a pečující osoby.

Pro pacienty


Deprese

Deprese u žen

Deprese v perimenopauze

Generalizovaná úzkostní porucha

Moderní antidepresiva

Obsedantně-kompulzivní porucha

Panická porucha

Schizofrenie

Sociální fobie

Závislost na alkoholu

Pro příbuzné a pečující osoby


Alzheimerova choroba v rodině

Paní Anežka má demenci

Pohybové aktivity pro pacienty s demencí

Sociální aspekty péče o osobu s Alzheimerovou chorobou

Výživa osob s Alzheimerovou nemocí

Pracovní sešity


Cvičte si svůj mozek (nízká obtížnost)

Cvičte si svůj mozek (střední obtížnost)

Cvičte si svůj mozek (vyšší obtížnost)


Další informační brožury naleznete na webových stránkách nakladatelství Maxdorf.