Jak probíhá psychologické vyšetření?

Na následujících řádcích vám přiblížíme, jak probíhá psychologické vyšetření, jak se na něj připravit a co nezapomenout vzít s sebou do ambulance psychologa.

Prvním krokem pro samotné vyšetření je objednání, nejlépe na základě žádanky obvodního lékaře či lékaře jiné odbornosti, například neurologa.

Podle žádanky je následně realizováno buďto cílené nebo komplexní psychologické vyšetření, které může být zaměřeno na jednotlivé funkce a domény (paměť, pozornost, intelektové schopnosti či osobnost) či na posouzení celkového psychického stavu.

Podle rozsahu požadavku odesílajího lékaře je psychologické vyšetření realizováno většinou v několika, zpravidla dvou až třech sezeních, během nichž s psychologem projdete váš životní příběh, neboli anamnézu, a následně psycholog objektivně posoudí váš stav na základě psychodiagnostických metod.

Vzhledem k tomu, že cílem psychologa není zjistit například to, že jste aktuálně unaveni, ale posoudit váš stav co nejobjektivněji, je vhodné si před psychologickým vyšetřením dostatečně odpočinout a s sebou vzít veškeré kompenzační pomůcky, které používáte (např. dioptrické brýle, naslouchátko).

Na základě realizovaného vyšetření vystaví psycholog zprávu z vyšetření, ve které odpoví na otázky stanovené žádankou odesílajícího lékaře a doporučí další postup, nejčastěji psychiatrické či neurologické vyšetření, případně zahájení psychoterapie.

 

Jak probíhá psychiatrické vyšetření se dočtet například zde.